خربزه مینو – آتلانتیس

 

نام برند : آتلانتیس سیدز

Brand : Atlantis Seeds

نام بذر و رقم :  ملون استاندارد مینو

Variety : Melon Standard Minoo

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟