مهندس داوود رضایی قلعه، مدیریت شرکت رویال کشت

داوود رضایی

برای مشاوره خرید این محصول یا هر توضیحی که نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با پاسخ کامل به سوالات شما، خیالتان از خریدتان راحت شود.

علف کش تماسی، حلالیت کم در آب، انتخابی، از گروه دی فنیل اتر

فرمولاسیون :24% EC

بازدارنده پروتوپورفیرینوژن اکسیداز(Protoporphyrinogen oxidase)

مکانیسم اثر : 

جذب این علف کش عمدتا توسط اندام های هوایی گیاه و مقداری نیز توسط ریشه صورت می گیرد.

علائم تاثیر در گیاه :

کلروز، نکروزه، خشک شدن اندام های گیاه و در نهایت مرگ گیاه را در پی خواهد داشت. ظهور علائم در شرایط نور سریع تر اتفاق می افتد.

ماندگاری در خاک(نیمه عمر علف کش): 30 تا 70 روز

موارد مصرف سم علف کش اکسی فلورفن در ایران

علف های باریک برگ و پهن برگ در پیاز

راهنمای مصرف سم علف کش اکسی فلورفن

  • در کشت نشایی 2 لیتر در هکتار در مرحله 2 تا 5 برگی علف های هرز به کار برده می شود.
  • در کشت مستقیم1.5 لیتر در هکتار بعد از مرحله 2 برگی پیاز و یا در دو نوبت، طوری که هر نوبت 0.75 لیتر در هکتار، یک بار در مرحله 2 برگی پیاز و مرحله دوم به فاصله 18 روز به کار برده می شود.
  • علف کش تماسی است اما به میزان ناچیزی در گیاه انتقال می یابد.
  • این علف کش به صورت پیش رویش یا پس رویش کاربرد دارد.
  • تحمل پیاز نسبت به علف کش اکسی فلورفن با افزایش سن، بالا می رود.
  • اکسی فلورفن با استفاده از سم پاش خاص جهت کنترل علف های هرز رشد کرده در زیر درختان میوه در حال خواب نیز قابل توصیه است.
  • ممکن است در زمان کاربرد این علف کش، به بوته های پنبه و سویا نیز آسیب وارد شود و برگ های نورسته این گیاهان در اثر کاربرد علف کش دچار کلروز و نکروزه شوند که البته این موضوع موجب نقصان عملکرد این محصولات نمی شود.
  •  با توجه به جذب اکسی فلورفن در ذرات خاک، مقدار شستشو و تجمع آن در آب های زیر زمینی اندک است.

نکته: با توجه به ترکیبات این سم به دلیل آتشزا بودن  مراقبت های ویژه ای جهت نگهداری و مصرف آن توصیه می شود 

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟