مهندس داوود رضایی قلعه، مدیریت شرکت رویال کشت

داوود رضایی

برای مشاوره خرید این محصول یا هر توضیحی که نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با پاسخ کامل به سوالات شما، خیالتان از خریدتان راحت شود.

دد واپ (دی کلرووس)

سم حشره کش دی کلرووس

حشره کش تماسی، گوارشی، تدخینی و نفوذی از گروه فسفره آلی

فرمولاسیون : ددواپ (DDVP®) 50% EC

نحوه اثر :

این حشره کش عصبی، مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی مرکزی حشرات می باشد.

طیف مصرف سم دی کلرووس

شته ها، تریپس، سفید بالک(عسلک) در سبزیجات 0.5-2 در هزار، درختان میوه 1 تا 2 در هزار، چای کاری و صیفی جات 0.5 تا 1 در هزار، در سبزی کاری 1.5 تا 2 در هزار، در گلخانه ها برای هر 100 متر مکعب 8 میلی لیتر.

 احتیاط لازم در مصرف دی کلرووس:

  • از سم پاشی مستقیم روی ماکیان باید جدا خودداری نمود، بهتر است برای سم پاشی سطحی مرغداری از سمپاش یا مه پاش سرد یا گرم استفاده شود.
  • نحوه اثر این حشره کش از طریق بخار موثر تر بوده و روی تخم حشره تاثیری نداترد.
  • بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که دمای محیط 15-25 درجه سلسیوس و هدف مورد نظر نسبتا خشک باشد.
  • این حشره کش مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد، افرادی که بر اساس توصیه پزشکی از کار کردن با ترکیبات ضد کولین استراز منع شده اند نباید از این حشره کش استفاده کنند.
  • سم پاشی روی خیار در حال رشد نباید به طور مستقیم صورت گیرد، پیشنهاد می شود بین ردیف ها سم پاشی شود.
  • از کاربرد آفت کش های دیگر به خصوص فرمولاسیون هی گوگرد دار یک روز قبل و بعد از سم پاشی با این حشره کش باید خودداری کرد.
  • سم پاشی خیار در مرحله گلدهی ممکن است سبب ریزش میوه و گل شود.
کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟