گل‌کلم کلودیس – ویلمورین

 

نام برند : ویلمورین

BrandVilmorin

نام بذر و رقم : گل کلم هیبرید کلودیس اف1

Variety : Cauliflower Hybrid Cloudis F1

مبدأ بذر : کشور فرانسه

OriginFrance

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟