گل‌کلم اسنوبال – آتلانتیس

 

نام برند : آتلانتیس

Brand : Atlantis

نام بذر و رقم : گل کلم هیبرید اسنوبال

Variety : Cauliflower Hybrid Snowball

مبدأ بذر : کشور آمریکا

OriginUnited State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟