کدو هیبرید کلاریتا – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : کدو خورشتی هیبرید کلاریتا اس‌ال‌5

Variety : Squash Hybrid Clarita SL5 F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟