مهندس داوود رضایی قلعه، مدیریت شرکت رویال کشت

داوود رضایی

برای مشاوره خرید این محصول یا هر توضیحی که نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با پاسخ کامل به سوالات شما، خیالتان از خریدتان راحت شود.

پیاز گرانوسوپرکس – تاکی

 

نام برند : تاکی سید

Brand : Takii Seed

نام بذر و رقم : پیاز هیبرید گرانو سوپرکس

Variety : Onion Hybrid Yellow Grano Superex

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

مدل و رنگ : زرد – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – Yellow  

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟