پیاز هیبرید استرلینگ – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : پیاز هیبرید استرلینگ

Variety : Hybrid Onion Sterling F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

مدل و رنگ : سفید – روز بلند

Model & Color : Long Day – White

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟