پیاز تگزاس‌گرانو502 – آفریگرو

 

نام برند : آفریگرو

Brand : Afrigro

نام بذر و رقم : پیاز تگزاس گرانو 502 پی دبل ار

Variety : Onion Texas Grano 502 PRR

مبدأ بذر : کشور آفریقای جنوبی

Origin : South Africa

مدل و رنگ : زرد – روز بلند

Model & Color : Long Day – Yellow

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟