بادمجان بلک بیوتی – تاکی

 

نام برند : تاکی سید

Brand : Takii Seed

نام بذر و رقم : بادمجان دلمه ای هیبرید بلک بیوتی

Variety : Eggplant Hybrid Black Beauty F1

مبدأ بذر : کشور تایلند

Origin : Thailand

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟