فلفل دلمه PS9928302 – سمینیس

 

نام برند : سمینیس ( سیمینس )

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  فلفل دلمه هیبرید پی اس 9928302

Variety : Bell Pepper Hybrid PS 9928302

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟