فلفل دلمه کالیفرنیا – سمینیس

 

نام برند : سمینیس ( سیمینس )

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  فلفل دلمه استاندارد کالیفرنیا واندر 301

Variety : Bell Pepper California Wonder 301

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟