مهندس داوود رضایی قلعه، مدیریت شرکت رویال کشت

داوود رضایی

برای مشاوره خرید این محصول یا هر توضیحی که نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با پاسخ کامل به سوالات شما، خیالتان از خریدتان راحت شود.

 نام عمومی :تری بنورون متيل

فرمولاسیون: DF75%تری بنورون متيلOral LD50 : 5000 mg/kg  

تری بنورون متيل علف كشی‌است انتخابی و با دامنه تاثير گسترده جهت مبارزه با علفهای هرز پهن برگ ( يكساله و بعضی از گونه های دائمی ) در كليه ارقام گندم و جو.

تری بنورون متيل به صورت درای ‌فلوئيل فرموله شده و به آسانی در آب به حالت تعليق در می آيد و با وجودی كه مقدار مصرف آن برای كنترل علفهای هرز بسيار كم ميباشد ( 10 تا 20 گرم در هكتار)، تاثير آن بسيار رضايت بخش است.

تری بنورون متيل عمدتا از طريق برگها جذب می شود و سريعا به ريشه و سرشاخه ها انتقال می يابد و در آنجا مانع تقسيم سلولی می گردد، بنابراين ساعتی پس از مصرف آن رشد علفهای هرز حساس متوقف می گردد.

جذب آب و مواد غذايي در علفهای هرز سمپاشی شده به شدت كاهش می يابد و در نتيجه رقابت با گياه اصلی از بين می رود.

علائم ظاهری تاثير سم ( زردی و رنگ پريدگی علفهای هرز) 5 تا 10 روز پس از سمپاشی ظاهر می شوند.

علفهای هرز كاملا حساس در مدت 2 تا 3 هفته كاملا از بين می روند.

علفهای هرز با حساسيت كمتر، كوتاه مانده و نميتوانند با گياه اصلی‌رقابت نمايند.

تری بنورون متيل دارای اثر ابقايی در خاك است و قادر است علفهای هرزی را كه پس از سمپاشی سبز می شوند نيز كنترل نمايد.

در اين مورد وجود رطوبت كافی‌ در خاك جهت انتقال علف كش به ناحيه ريشه ها كاملا ضروری است.

تری بنورون متيل آتش زا نيست ، تبخير نمی شود و باعث خورندگی ظروف نميگردد.

مقدار مصرف و زمان سمپاشی:

تری بنورون متيل را به وسيله سمپاشهای‌ هوايی و زمينی كه برای پاشيدن علفكشها توصيه می‌شوند ميتوان به نسبتهای ‌زير با آب مخلوط و مصرف نمود.

سمپاشی زمينی‌: 10 تا 20 گرم در 100 تا 300 ليتر آب در هكتار

سمپاشی هوايی: 15 تا 20 گرم در 30 تا 50 ليتر آب در هكتار

بهترين زمان سمپاشی ‌وقتی است كه اكثريت علفهای هرز مزرعه سبز شده و در مرحله رويشی‌ 3 تا 5 برگی‌هستند.

سمپاشی های ديرتر اگرچه مانع رشد علفهای هرز می شود، ولی مرگ قطعی آنها كمتر خواهد بود.

 نحوه مصرف:

  • قبل از اقدام به سمپاشی ، سمپاش را به منظور  پاشش يكنواخت محلول سمی روی كليه علفهای هرز مزرعه، به دقت تنظيم نماييد.
  • جهت تهيه محلول سمی،‌ابتدا مخزن سمپاش را تا نيمه آب ريخته و بعد از آن ضمن بكار انداختن همزن، سم را به آن اضافه كنيد و مخزن را تا ظرفيت كامل از آب پر نماييد.
  •  محلول سمی را در همان روز تهيه و مصرف نماييد.
  • سمپاشی را حتما در هوای صاف و آرام انجام دهيد تا سم بطور يكنواخت پاشيده شود و بيشترين جذب هم توسط علفهای‌ هرز صورت پذيرد و از انتقال قطرات سم به زراعات مجاور نيز اجتناب گردد.

قابليت اختلاط:

تری بنورون متيل با سموم نازك برگ كش مانند ايلوكسان، تاپيك، پوماسوپر، و آونج قابل اختلاط ميباشد.

تری بنورون متيل را همچنين ميتوان با سموم پهن برگ كش اعم از هورمونی نظير 4,2,D. و غير هورمونی مانند بروموكسينيل برای كنترل بهتر بعضی از علفهای هرز مخلوط نمود.

در موقع اختلاط ابتدا تری بنورون متيل را با آب مخلوط و بعد علف كشهای ديگر را به آن اضافه كنيد.

نكته:

به منظور احتراز از هرگونه خسارت احتمالی ناشی از باقيمانده سم موجود در سمپاش بايستی‌قبل از استفاده مجدد مخزن، بوم و شلنگها را كاملا بشوييد.(10 دقيقه با آب مخزن، بوم و شلنگها و سپس مخزن را از آب پر نموده و به آن محلول آمونياك 30% به نسبت cc 100 در 100 ليتر آب اضافه نماييد، 15 دقيقه سمپاش را بكار اندازيد، آبش را خالی‌و مجددا اين عمل تكرار شود.نازلها و صافيها را باز نموده ، شسته و تميز نماييد.)

توجه:

از ريختن آب آلوده سمپاش به داخل نهرها و بخصوص آلوده نمودن آب آشاميدنی و كانالهای آبياری خودداری‌نماييد.

توصيه های ايمنی:

از تنفس در محيط سم پاشی شده دوری كنيد.

در هنگام سم پاشی از تماس محلول با پوست بدن، خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن اجتناب نماييد و از لباسهای محافظت كننده و ماسك استفاده نماييد.

كمكهای اوليه:

در صورت آلوده شدن چشم و پوست و ايجاد التهاب خفيف تا حاد، محل آلوده را با آب فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نماييد.

شرايط نگهداری:

در بسته بندی اصلی و دور از نور آفتاب ، حرارت، رطوبت، مواد غذايي انسان و دام و در انبار مسقف و در بسته بندی نگهداری گردد.

از يخ زدگی محافظت گردد.

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟