قارچ کش ها

قارچ کش (Fungicide) ترکیبی شیمیایی است که به عنوان عامل بازدارنده و از بین برنده انواع قارچ ها شناخته می شود. قارچ ها می توانند در صورت به وجود آمدن باعث زیان و خسارات سنگینی به کشاورزان گردد. قارچ کش ها با توجه به نوع ترکیبی آن به دسته های مسی، کربی، گوگردی، سیستمیک، آلی و غیر آلی و به صورت پودر و مایع وجود دارند. پیشنهاد می کنیم برای شناخت بهتر قارچ ها و نحوه مبارزه با آن به مقاله مربوط به قارچ کش ها مراجعه نمایید.

مقالات عمومی و تخصصی بذر، کود ، سموم و ابزارآلات کشاورزی