کدو هیبرید شیراز – نیاگارا

 

نام برند : نیاگارا

Brand : Niagara

نام بذر و رقم : کدو خورشتی هیبرید شیراز

Variety : Squash Hybrid Shiraz F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟