مشاوره

شرکت رویال کشت:

 شرکت ما با توجه به تعهد اخلاقی، احساس مسئولیت خود و بهره گیری از دانش نوین کشاورزی همیشه در صحنه فعالیت های زراعی و باغی حامی کشاورزان ،باغداران و مشتریان خود بوده است.

همچنین در زمینه سمپاشی باغات ،منازل ،ادارات و همچنین عملیات اجرایی از قبیل هرس و آرایش نهالستان و باغچه ها و در بخش تغذیه کودی فضای سبز شما و مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی مشاوران ما با صبر و حوصله راه کارهایی بر گرفته شده از علم روز کمک شایانی را در جهت نیل به اهداف کشاورزی پایدار و ارگانیک به شما مراجعین عزیز خواهند کرد.

بر این اساس هر مشکل و مسئله در این راستا را با کارشناسان ما در میان گذاشته و پاسخ اصولی و کاربردی را دریافت نمایید.

 

مقالات عمومی و تخصصی بذر، کود ، سموم و ابزارآلات کشاورزی