خیار سهیل – نانگ وو بیو

 

نام برند : نانگ وو بیو

Brand : Nong Woo Bio

نام بذر و رقم :  خیار هیبرید سهیل

Variety : Cucumber Hybrid Soheil

مبدأ بذر : کشور کره جنوبی

Origin : South Korea

مقالات عمومی و تخصصی بذر، کود ، سموم و ابزارآلات کشاورزی

هر سوالی دارید از کارشناسان ما بپرسید