فلفل دلمه جی اس - کانیون

 

نام برند : کانیون

Brand :  Canyon

نام بذر و رقم : فلفل دلمه استاندارد جی اس

Variety : Bell Pepper Standard GS

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State - USA

مقالات عمومی و تخصصی بذر، کود ، سموم و ابزارآلات کشاورزی

هر سوالی دارید از کارشناسان ما بپرسید