نهال سیب قرمز

نهال سیب قرمز لبنان:

نهال سیب قرمز لبنان یکی از ارقام پربازده بوده است این نوع نهال دارای میوه ای نسبتا درشت به رنگ قرمز میباشد .منشا اصلی این سیب کشور لبنان میباشد .طبق گزارش USAID، در لبنان انواع سیب تولید شده و معرفی شده است.

مقالات عمومی و تخصصی بذر، کود ، سموم و ابزارآلات کشاورزی