جمعه, 22 شهریور 1398 ساعت 21:18

زراعت کاهو

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

بذر کاهو


اگر زمین و نوع بذر شما از نظر مواد آلی وضعیت مناسبی نداشته باشد بهتر است که یک ماه قبل از کشت محصول کود دامی پوسیده به زمین خود  اضافه کنید. برای حاصل شدن نتایج بهتر از کودهای نیتراتی و آمونیوم در کنار هم استفاده کنید. همچنین عنصر فسفر نیز از جمله عناصر حیاتی برای زودرس کردن محصول می باشد. برای جوانه زنی بذرهای کاهو حتماً باید خاک به اندازه کافی رطوبت داشته باشد و نیز به خاطر داشته باشیم که بذر های کاهو در درجه حرارتهای بالا جوانه نمی زنند. بذر کاهو دارای دو نوع رکود ثانویه است که عبارتند از رکود دمایی و رکود تاریکی .

اگر بذر کاهو در مرحله جذب آب با دمای بالاتراز ۳۰ درجه سانتی گراد مواجه شود، وارد رکود دمایی می شود و جوانه زنی با تاخیر صورت می گیرد. بذرهایی که در دمای بالا جوانه میزنند اتیلن آزاد میکنند، برای جلوگیری از آزاد شدن اتیلن میتوان از موادی مانند آمینوسیکلوپروپان یا کربوکسیلیک اسید استفاده کرد.استفاده از سیتوکینین ها باعث میشود پتانسیل رشد دانه ها در دمای بالا افزایش پیدا کند و جوانه زنی در دمای بالا بهبود پیدا میکند.


برخی انواع کاهوها در تاریکی رشدی ندارند حتی جوانه هم نمیزنند این رکود را رکود تاریکی مینامند. جالب است بدانید که نور قرمز با طول موج 650 نانومتر میتواند برعکس نور معمولی باعث رشد و تحریک کردن جوانه زدن کاهو ها شود. برای جلوگیری از رکود تاریکی از نور قرمز، هورمونهای محرک جوانه زنی، اسید جیبرلیک، اسید آبسیزیک و کلرامکوآت استفاده کنید.

 

جوانه زنی کاهو در سه مرحله انجام میشود :


دردو مرحله اول وجود یا عدم وجود اکسیژن تاثیری بر روند کار ندارد.

مرحله قبل از القا  (بذر آب جذب می کند) :

این مرحله در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد  بمدت ۵/۱ ساعت طول می کشد .

افزایش دما جذب آب را نیز افزایش میدهد.

افزایش دما حساسیت به نور قرمز را نیز افزایش میدهد.

مرحله القا (حداکثرحساسیت به نور قرمز)

یک دقیقه مواجه شدن با نور قرمز برای آغاز جوانه زنی کافی است.

مرحله پس از القا

 این مرحله در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد بمدت ۹ ساعت طول می کشد .

بلافاصله بعد از مواجه شدن بذر با نور ، وجود اکسیژن ضروری است . این مرحله حساس به دما است و در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد جوانه زنی متوقف می شود .

 

 

 

 

 


 

جوانه زنی بذر کاهو به فعالیت آنزیم گلوتامین سنتتاز ارتباط دارد و غیرفعال شدن این آنزیم باعث رکود دمایی در بذر می شود. اما برخی رقم ها برای تولید در گلخانه های با دمای پایین ( ۲۰-۱۵ درجه سانتی گراد ) گزینش شده اند. این رقمها در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتی گراد به رکود می روند .

بذر با تراکم زیاد کشت می شود و وقتی دانه به اندازه کافی رشد کرد، گیاهان اضافی حذف می شوند . با کشت بذر با فاصله ۵ سانتی متر ۳۷۵۰۰۰ بذر در هکتار لازم است. فاصله نهایی بین گیاهان ۲۵ تا ۴۰ و فاصله بین ردیف ها ۴۰ تا ۷۵ سانتی متر است. البته در ایران کاهو به صورت کرتی کشت می شود و بذر به صورت دست پاش در کرتهای بزرگ کشت می شود و سپس اقدام به تنک کردن بوته ها می کنند . بهتر است آبیاری در مواقعی از روز که دما پایین تر است و یا در طول شب انجام شود .

 

مراقبت‌های زراعی کاهو


سله شکنی: نرم کردن خاک پای بوته

ریشه کاهو سطحی است بنابراین سله شکنی باید خیلی سطحی انجام شود.

مبارزه با علفهای هرز:

کاهو قدرت مقاومت با علفهای هرز را ندارد بنابراین مزرعه کاهو در اوایل رشد باید توسط ماشین کولتیواتور ، علفهای هرز آن را از بین می‌برد.

 

 

محتوای بیشتر در این بخش: « شناخت کاهو تولید ورمی کمپوست »