یکشنبه, 16 تیر 1398 ساعت 10:48

مدیریت علف هرز

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیشگیری:
به معنی جلوگیری از ورود علف هرز به مزرعه و کشور اگر درست انجام شود یک هزینه دائم دارد و اقتصادی ترین راه است .


انواع روشهای پیشگیری1- قرنطینه:
قرار دادن ایستگاههایی جهت کنترل ورود مواد آلوده که می بایست هر جنسی که احتمال آلوده به علف هرز باشند را کنترل کند مثل دامها که باید وقتی از جایی به جای دیگر می‌روند باید حداقل 24 ساعت در قرنطینه باشد تا عاری از آلودگی شوند.
 2-  استفاده از بذر بوجاری شده:
یعنی بذری که برای کشت استفاده می کنیم کاملا باید از نظر وجود علف هرز بررسی شود.

  6- کنترل
کاهش جمعیت علف هرز تا رسیدن به آستانه اقتصادی(5% خسارت ) را کنترل می‌کنند.


  3- کود دامی‌کاملا پوسیده

  4-نصب توری در مجاری آب

  5- گلخانه

 

 

روشهای کنترل:1-روشهای زراعی:
مدیریت و برنامه ریزی زراعی را در جهت کنترل علف هرز انجام می‌دهیم.

تاریخ کاشت:
تاریخ کاشت موجب کاهش علف هرز می‌شود. بعضی گیاهان کشت زود هنگام و بعضی گیاهان کشت دیر هنگام برایشان مفید است. مثلا گندم را از اول مهر تا آخر آذر کاشته می‌شود که در این محدوده تشخیص می‌دهیم که دیر یا زود بکاریم.گیاهی مثل ذرت کشت دیر هنگامش باعث کاهش علف هرز می‌شود.


تراکم کشت:
تراکم گیاه زراعی بیشتر باشد خسارت علف هرز کمتر می‌شود. گیاهانی مثل ذرت ، ذرت خوشه ای و آفتابگردان گیاهانی هستند که قدرت رشد و نمو زیاد داشته وسایه خوبی روی علفهای هرز می‌اندازند که به این گیاهان خفه نشده Moother Plants می‌گویند.در مورد این گیاهان افزایش تراکم گیاه زراعی منجر به کاهش خسارت می‌شوند.بعضی از گیاهان مثل پیاز ، زعفران ، زیره نرم رویشی کوتاه داشته و قد کوتاه دارند پس نمی‌توانند روی علف هرز سایه بیندازند پس افزایش تراکم آنها سبب کاهش علف هرز نشده و حتی باعث کاهش خود آنها نیز می‌شود چون با هم رقابت می‌کنند.


 رقم کاشت:
ارقام اصلاح شده قابلیت رقابت زیاد با علفهای هرز را ندارند. بنابراین باید ببینیم که رقم اصلاح شده قدرت مبارزه با علف هرز را دارد یا نه و آن بذری را که قابلیت رقابت دارد به مزرعه کار بدهیم. مثلا گندم دورقم طبی و شیرازی دارد که رقم طبی قابلیت رقابت بیشتری دارد.


تناوب زراعی:
هر مزرعه علف هرز خاص خودش وجود دارد مثلا در مزرعه گندم مولانیسا و فالارین و در مزرعه ذرت و تاج خروس داریم که به آنها علفهای هرز تپپیک یا معرف می‌گویند یعنی بیشترین احتمال وجود آنها وجود دارد.مثلا اگر در مزعه ای که گندم داریم اگرتناوب را گندم – ذرت ، گندم – ذرت قرار دهیم مولانیا با ذرت نمی‌تواند رقابت کندوفقط جوانه می‌زند و از بین می‌رود چون ذرت ریشه اش زیاد است.بنابراین هدف از تناوب زراعی بر هم زدن چرخ زیستی علفهای هرز است.


حاصلخیزی خاک:
در خاک های ویژه ، علفهای هرز مخصوصی وجوددارد مثلا علف شور در زمینهای شور و قلیا، شکل خوشه ای در زمینهایی غنی از ازت،خارشتر در زمینهای غنی از ازت بیشتر است. بنابراین ما می‌توانیم با تغییر کود، PH و ... تا حد زیادی علفهای هرز را کاهش دهیم. 

 

 روشهای مکانیکی:
در این روش انرژی و کار انجام می‌شود.


1- وجین و کندن:
از قدیمی‌ترین روشهای کنترل علفهای هرز بوده است.


معایب:

1-  پرهزینه است.
2- نیروی انسانی ماهر نیاز دارد.
3- در مساحتهای زیادی امکان پذیر نیست.
4-  به شرایط خاک وابستگی دارد.


مزایا:


در مساحتهای کوچک و مکانهای تفریحی انحصاری است (امکان پذیر است) چون نمی‌توان از سم استفاده کرد.

 شخم زدن:
مهمترین هدف شخم زدن کنترل علفهای هرز است اگر بطور مناسب انجام نشود می‌تواند تاثیر منفی داشته باشد مثلا اگر قیاق ریزوش در اثر شخم قطعه شود می‌تواند بوته جدید ایجاد کند. یا اگر بذر در عمق زیاد باشد جوانه نمی‌زند و یا شخم به بالای خاک آمده می‌تواندجوانه بزند شخم زدن با قطع کردن ریشه ها و ریز خاک کردن اندامهای هوایی باعث کاهش علف هرز می‌شود در مزرعه ایی که علف هرز چند ساله داریم باید 2 الی 3 مرحله شخم بزنیم با یک فاصله زمانسنجی مناسب بین زمانی که ذخایر غذایی گیاه در حال تمام شدن باشد وگیاه در حال خود کفایی باشد.کنترل بیولوژیک:
در این روش از موجودات زنده استفاده می‌شود. از نماتدها، باکتریها استفاده نمی‌شود چون ثبات ژنتیکی ندارد و ممکن است تغییر رفتار بدهد و از حشرات، قارچها و حیوانات استفاده می‌شود.کنترل شیمیایی
کلیه اقداماتی که در آن از مواد شیمیایی استفاده می‌شود را کنترل شیمیایی می‌گویند مانند علف کش ها