گوجه‌فرنگی مارول – دیاموندسید

 

نام برند : دیاموند سید

Brand : Diamond Seed

نام بذر و رقم :  گوجه فرنگی هیبرید مارول

Variety : Tomato Hybrid Marvel F1

مبدأ بذر : کشور اسپانیا

Origin : Spain

 

بذر گوجه فرنگی مارول محصول شرکت دیاموند سید در بسته بندی های قوطی به صورت 5000 عددی عرضه می گردد. این رقم جز ارقام هیبرید بوده و دارای سایز و شکل یکنواخت به صورت تخم مرغی شکل با رنگ قرمز و وزن تقریبی 180 گرم می باشد. این بذر جزء ارام پر بار و با کیفیت بوده و رقمی میان رس است که با بوته های قوی و پوشش گیاهی زیاد در برابر ویروس هایی مانند ویروس موزاییک گوجه فرنگی Tomato Mosaic Virus (TMV) ، ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) و بیماری قارچی مانند فوزاریوم و ورتیسیلیوم مقاوم می باشد.

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟